Qingdao Hengxiang Industrial Product Co., Ltd. - 联系我们
当前位置:首页 > 联系我们
商品分类
联系我们

地址:中国青岛临港工业园临港八路999号。
P.C:266431
电话:86-532-85197338
传真:86-532-85197339
电子邮件:
wangguoyun@hengxiang-qd.com
 sales@hengxiangglobal.com 
联系我们

青岛恒祥工业品有限公司
  www.hengxiang-qd.com
www.hengxiangglobal.com
  地址:中国青岛临港工业园临港八路999号。
P.C:266431
电话:86-532-85197338
传真:86-532-85197339
电子邮件: wangguoyun@hengxiang-qd.com
                sales@hengxiangglobal.com     
              

 * 为必须填写项
姓名: * 电话: *
公司名称: * 联系地址: *
Email: *  
标题: *
验证码: *
内容: *
提交信息重置